Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Zmiana miejsca dyżurów radnego

Brak komentarzy »

Szanowny Państwo

Miło mi Państwa poinformować, iż od dnia 4 marca 2013 r. wszystkie moje spotkania z mieszkańcami Ząbek w ramach tzw. dyżurów radnego odbywać się będą w budynku MOSiRu przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa).

Nie ulega zmianie termin spotkań. Dyżur radnego odbywać się będzie w każdy I poniedziałek miesiąca w godzinach pomiędzy 18 15 a 19 30 w sekretariacie MOSiRu (I pietro).

W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość skorzystania z innych pomieszczeń MOSiRu.

Spotkania z mieszkańcami poza terminem dyżuru ustala w trybie roboczym Biuro Rady Miasta.

Serdecznie zapraszam

(-) Robert Świątkiewicz

Przedszkola dla wszystkich dzieci ?

Brak komentarzy »

Rząd zajmie się we wtorek (26.02) nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Głównym celem zmian jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego, tak żeby 1 września 2016 roku zapewnić wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat wychowanie przedszkolne w przedszkolach – w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.
Jak podkreśla MEN, osiągnięcie tego celu spowoduje, że wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci wieku 3-5 lat, w niedalekiej przyszłości będzie porównywalny ze wskaźnikami w innych krajach Unii Europejskiej (90 proc.). Zmiany mają też pozytywnie wpłynąć na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, a w dalekiej perspektywie mogą korzystnie wpłynąć na poprawę wskaźników demograficznych.
Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do nowelizacji ustawy, budżet państwa przekaże gminom pieniądze na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym także na dzieci w placówkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Zmniejszeniu ulegną wysokie opłaty ponoszone obecnie przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że od 1 września 2013 r. – za 6. i 7. godzinę rodzice zapłacą po 1 zł. Od września 2014 r. – symboliczną złotówkę będą płacić za 6., 7. i 8. godzinę zajęć.
Zakłada się, że docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu – ponad bezpłatny wymiar – będzie kosztowała maks. 1 zł.
Istotne będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców – w całości lub części – z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi – jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata.
Docelowo w 2016 r. – po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł – dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1433 zł. W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1398 zł, 1136 zł i 333 zł.

Źródło:
www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/przedszkola-dla-wszystkich-dzieci-rzad-debatuje-nad-nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty

Przetarg na remont ul. Jana III Sobieskiego

Brak komentarzy »

Rozpoczęcie prac przy budowie tunelu drogowego oraz związana z tym zmiana organizacji ruchu w sposób zdecydowanie negatywny odbiły się na stanie nawierzchni ulicy Sobieskiego. Po zamknięciu dla ruchu fragmentów ulic Kolejowej i Wojska Polskiego ulica ta stała się najkrótszym połączeniem z ulicą Batorego. Niestety ale wykonana kilkadziesiąt lat temu ulica w zaledwie kilka miesięcy właściwie rozpadła się.
Niedługo stan tej ulicy może jednak ulec radykalnej zmianie na plus, gdyż w dniu 19 lutego b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na wybór wykonawcy który wyremontuje tą ulicę.
Przedmiot umowy obejmuje frezowanie nawierzchni ulicy, wymianę krawężników, wykonanie tzw. rynsztoków oraz ułożenie dwóch warstw asfaltu po 5 cm każda.
Na oferty od potencjalnych wykonawców Urząd Miasta będzie czekał do dnia 5 marca 2013 r. Wykonawca będzie miał jedynie 42 dni na wykonanie całości prac.

bip.zabki.pl/zp-271-05-13-remont-nawierzchni-w-ul-jana-iii-sobieskiego-na-odc-ul-batorego-ul-wojska-polskiego-w-zabkach

 

Interpelacja – budowa pętli autobusowej dla linii 345 Sosnowa/Skorupki

komentarzy 7 »

Interpelacja – skrzyżowanie Langiewicza – Lipowa

Brak komentarzy »

Ząbki, dnia 5 lutego 2013 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

I N T E R P E L A C J A

W związku z prośbami mieszkańców ulic Lipowej i Langiewicza, zwracam się do Pana Burmistrza z wnioskiem o opracowanie nowego projektu oznakowania skrzyżowania obu tych ulic.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielu mieszkańców okolicznych domów było świadkami niebezpiecznych sytuacji związanych z wymuszaniem pierwszeństwa jazdy przez kierowców jadących ulicą Langiewicza. Kilka razy na tym skrzyżowaniu doszło do wypadków tzw. stłuczek pomimo, iż skrzyżowanie to jest oznakowane znakami typu A-5. Niestety, ale dobra nawierzchnia ulicy Langiewicza tworzy wrażenie, że droga ta posiada pierwszeństwo względem ulicy Lipowej. Tymczasem są to ulice równorzędne.
Biorąc powyższe fakty pod uwagę, wnoszę o opracowanie i wdrożenie przez specjalistę z zakresu ruchu drogowego nowego, bardziej czytelnego oznakowania tego skrzyżowania np. poprzez namalowanie znaków typu P-13, dodanie znaków A-30/T-14 lub umieszczenie znaków A-5 na odblaskowym tle.
Będę zobowiązany za udzielenie w powyższej sprawie pisemnej odpowiedzi.

Warianty przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy – węzeł Zielonka

Brak komentarzy »
Previous Image
Next Image

info heading

info content


Spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku „Drewnica” – „Zakręt”

Brak komentarzy »

W  związku z opracowywanym przez firmę Jacobs projektem dotyczącym przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy stanowiącej fragment drogi ekspresowej  S- 17, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie  zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne poświęcone tej trasie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 lutego 2013 r. godz. 19.15 w budynku Trybuny Głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, Ząbki.