Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odśnieżanie miasta

Brak komentarzy »

Podczas ostatnich dwóch sesji Rady Miasta Ząbki, wielu radnych podnosiło zarzuty nieprawidłowej realizacji umowy na odśnieżanie miasta. Zarzuty te okazały się niestety prawdziwe, gdyż zaniedbania w odśnieżaniu miasta były widoczne właściwie na każdym kroku.

Po interwencjach radnych, Urząd Miasta dokonał weryfikacji przedłożonych przez wykonawcę raportów z wykonanych czynności i w rezultacie w sposób znaczący obniżył jego wynagrodzenie.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zaprasza

Brak komentarzy »

Już w najbliższą niedzielę 27 stycznia 2013 r. o godz. 19 00 w ramach Ząbkowskiego Klubu Filmowego odbędzie się projekcja filmu „Broken Flowers” Jima Jarmuscha.

Projekcja filmy odbędzie się w trybunie głównej Stadionu Miejskiego w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21.

TPZ Serdecznie zaprasza.

autor plakatu: Grzegorz Siwek http://tpz.org.pl/363/

 

XXXVII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

W dniu 1 lutego 2013 r odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta. Sesja rozpocznie się o godz. 8 30. Po raz kolejny miejscy radni obradować będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna sportowa).

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Informacja o przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK Nr 17 na odcinku węzeł „Drewnica” – węzeł „Zakręt” i raporcie oddziaływania na środowisko.
2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
7. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy między Miastem Ząbki a tureckim Miastem Kumluca.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2013r.
15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nie zawsze za publiczne pieniądze – Hiszpanie będą niańczyć w PPP

Brak komentarzy »

Ternum chce ściągać inwestorów, którzy w partnerstwie publiczno-prywatnym będą budować żłobki i przedszkola. Szuka pilotażowej gminy.
Projekty oświatowe w partnerstwie publiczno-prywatnym to w Polsce wciąż rzadkość. Próby tego typu inwestycji można policzyć na palcach. Kiepską passę zamierza przełamać hiszpańska firma Ternum, specjalizująca się w doradztwie strategicznym i wprowadzaniu firm na zagraniczne rynki. Chce przenieść na polski grunt wzory z Półwyspu Iberyjskiego.
Współpracujemy z hiszpańskim partnerem, który ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu żłobkami w PPP. Możemy podjąć się zarówno realizacji całego projektu — począwszy od budowy żłobka przez jego finansowanie, na zarządzaniu kończąc. Możemy też zrealizować jedynie poszczególne etapy projektu — mówi Marta Matysiak, menedżerka w Ternum.
Według wyliczeń firmy, średni koszt budowy żłobka dla grupy 100-120 dzieci wynosi 2-2,5 mln zł.
Szacujemy, że inwestycja jest opłacalna, gdy do placówki uczęszcza co najmniej 60 dzieci. Mamy na myśli żłobek lub przedszkole bądź obiekt łączący obie funkcje. Polskie potrzeby w zakresie żłobków są ogromne, bo dziś zaledwie około 3 proc. dzieci korzysta z takiej formy opieki. W samej Warszawie brakuje miejsc dla ok. 5,5 tys. najmłodszych obywateli. Jeśli chodzi o przedszkola, jest w nich miejsce dla ok. 72 proc. przedszkolaków — mówi Marta Matysiak.
Opłaty w placówkach budowanych w PPP mają nie odbiegać od stawek przyjętych w innych publicznych żłobkach i przedszkolach.
Liczymy na dopłaty miast do placówek w PPP na tych samych zasadach, na jakich dotowane są tradycyjne żłobki i przedszkola. Jednocześnie stawiamy w projektach na optymalizację kosztów, m.in. poprzez budownictwo energooszczędne — mówi Marta Matysiak.

Firma rozmawia już z samorządami o potencjalnych inwestycjach.

Zainteresowanie jest ogromne, ale wciąż widzimy obawy strony publicznej dotyczące wykorzystania PPP. Tym bardziej zależy nam na realizacji pilotażowego projektu, który z pewnością zachęci innych do podjęcia wyzwania — dodaje menedżerka Ternum.
Dobrze byłoby, aby takie ogłoszenia się pojawiły, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu placówki z pewnością istnieje. Po zainteresowaniu rynku widać, że na odzew firm prywatnych można liczyć. Szlaki przetarły Krapkowice, które otworzyły w PPP dwa żłobki dla 50 najmłodszych, korzystając z rządowego programu Maluch [program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z rocznym budżetem około 40 mln złotych — red.] — komentuje Bartosz Mysiorski z Fundacji Centrum PPP. Projekt w Krapkowicach, zrealizowany w 2011 r., kosztował 2,3 mln zł.

Źródło: samorzady.pb.pl/2831991,38145,hiszpanie-beda-nianczyc-w-ppp

Budowa tunelu nabiera tempa – zmiana organizacji ruchu

Brak komentarzy »

I ile po północnej stronie Ząbek w sposób jednoznaczny można już zauważyć, iż roboty budowlane związane z budową tunelu rozpoczęły się i sukcesywnie postępują, to po południowej stronie torów kolejowych właściwie dotychczas nic się nie działo. Stan ten jednak już niedługo ulegnie radykalnej zmianie.
Od wtorku 22 stycznia 2013 roku po stronie południowej torów kolejowych (od strony ulicy Orlej), zostanie bowiem wprowadzona radykalna zmiana organizacji ruchu. Całkowicie zamknięta dla ruchu będzie ulica Orla na odcinku od pasażu do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja wraz ze skrzyżowaniem ulic 3-go Maja – Orla oraz ulica 3-go Maja na odcinku od Poniatowskiego do ulicy Legionów. Objazd będzie prowadzony ulicami Poniatowskiego i Targową. Na zamkniętych odcinkach ulic możliwy będzie ruch wyłącznie dla pojazdów budowy oraz dojazd do posesji i garaży.
Ulica Poniatowskiego na odcinku od Ks. Skorupki do ul. Targowej stanie się ulicą jednokierunkową. Podobnie zresztą jak sama ulica Targowa przez którą pojedziemy tylko w kierunku ul. Piłsudskiego. Natomiast odcinek ulicy Poniatowskiego od targowej do 3-go Maja w dalszym ciągu pozostanie dwukierunkowy.

Źródło schematu:
www.zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1217&menu_id=0

Samorządowcy ograniczą nauczycielskie urlopy?

Brak komentarzy »

Samorządowcy chcą zabrać nauczycielom wakacje. Domagają się ograniczenia urlopów do 40 dni rocznie. Pomysł krytykują związki i opozycja – informuje „Gazeta Polska Codziennie”.
Samorządy, które są organami prowadzącymi szkoły chcą też, aby pedagodzy przychodzili do pracy po miesiącu wakacji i np. pilnowali dzieci na półkoloniach organizowanych przez lokalne władze. Wszystko w ramach dotychczasowych etatów.
Samorządy wszędzie szukają pieniędzy, a teraz wymyśliły, jak oszczędzić na organizowaniu półkolonii – mówi szef nauczycielskiej Solidarności Ryszard Proksa. Jak podkreśla, związki na to się nie zgodzą.
Wiceszefowa sejmowej komisji edukacji Krystyna Łybacka (SLD) wskazuje, że urlopy nauczycielskie są związane z układem przerw w roku szkolnym i nie można ich dowolnie ograniczać. Również wiceszef tej komisji Sławomir Kłosowski (PiS) jest krytyczny: tego typu propozycje idą w złym kierunku. Jak ocenia, polska szkoła nie jest przygotowana, by organizować pracę na wzór innych instytucji czy firm.
Samorządowcy argumentują, że polscy nauczyciele mają najdłuższe urlopy w Europie. Ale jak podkreśla „GPC”, jest odwrotnie, bo z 56 dniami wolnymi na rok są na przedostatnim miejscu w UE.

autor: Dąbrowski Radosław 16.01.13
Źródło:
PAP / http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samorzadowcy-ogranicza-nauczycielskie-urlopy

MOK zima w mieście 2013

Brak komentarzy »

MOSiR Ząbki – zima w mieście 2013

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację w sprawie odśnieżania miasta

Brak komentarzy »

Uwaga:

poniższy skan jest wyciągiem z pisma DKM.720.1.2013. W wyciągu zostały pominięte pytania i odpowiedzi kierowane przez innych radnych.

Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja 14

Brak komentarzy »