Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Remonty kanalizacji

Brak komentarzy »

PGK Ząbki Sp. z o.o.W ubiegłym tygodniu PGK w Ząbkach ogłosił kolejny przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
Tym razem w odróżnieniu od prowadzonej modernizacji kanału zbiorczego DN 1800mm, remontowi mają zostać podane mniejsze kolektory o średnicach DN 300 i 400 mm zlokalizowane w ulicach Wyszyńskiego i Wilczej.
Jak można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej spółki, zadaniem modernizacji kanałów jest poprawienie hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów, podniesienie sprawności hydraulicznej kanałów oraz polepszenie właściwości technicznych przez zastosowanie wykładziny.
W efekcie tych prac modernizacyjnych wyeliminowane powinny zostać skutki występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć oraz zlikwidowane zjawisko infiltracji wody gruntowej do wnętrza kanału, jak również wycieku ścieków do gruntu.
Na składanie ofert potencjalni Wykonawcy mają czas do 17 września 2012 r. i w przypadku uzyskania tego zamówienia, będą zobowiązani do zrealizowania całości prac w terminie 60 dni od podpisania umowy.
http://bip.pgk.zabki.pl/pl/bip/przetargi/przetargi_2012/kanalizacja_remonty_2012