Stare boiska jak nowe

Brak komentarzy »

Podczas XXXII sesji Rady Miasta Ząbki, miejscy radni zaakceptowali zmiany w budżecie Miasta Ząbki 2016 r. Uchwalona przez radnych nowelizacja planu wydatków gminy pozwoli na rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych, dotyczących budowy boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. Oba boiska zostaną wybudowane jeszcze w tym roku. Na wykonanie boisk Miasto Ząbki uzyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

_SP 3 Horba Studio_rozbudowa szkoly 01http://bip.zabki.pl/zp-271-20-2016

http://bip.zabki.pl/zp-271-19-2016

  wniosek – analiza potrzeb w zakresie nowych obiektów sportowych

  Brak komentarzy »
  Pan Robert Perkowski
  Burmistrz Miasta Ząbki
   .
  Szanowny Panie Burmistrzu
   .
  W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczących ograniczonej dostępności miejskich obiektów użyteczności publicznej w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej analizy w przedmiocie oczekiwań mieszkańców naszego miasta, dotyczących możliwości korzystania z oferty różnego rodzaju dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, zarówno na obiektach otwartych (typu boiska, bieżnie) jak i zamkniętych (typu sale fitness, sale gimnastyczne).
   .
  Pomimo wybudowania trybuny sportowej oraz posiadania przez Miasto Ząbki kilku sal gimnastycznych oraz boisk, wciąż wzrastająca liczba mieszkańców Ząbki, stwarza ciągłą presję i zapotrzebowanie na budowę kolejnych nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
   .
  Przeprowadzona analiza np. w formie ankiet, mogłaby udzielić wielu istotnych informacji, jakich działań w tym zakresie, mieszkańcy oczekują od władz Ząbek.
  z poważaniem
  Robert Świątkiewicz
  radny Miasta Ząbki
  SP2

   XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki

   Brak komentarzy »

   Na dzień 25 października 2016 roku na godz. 730 zwołana została XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki. Tym razem sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 (Trybuna).

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
   4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
   5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Moniuszki)
   6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Mała)
   7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. (ul. Mała)
   8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Chabrowa)
   9. Zamknięcie sesji. trybuna 2012.09-12

    Wniosek – dyskusja dot. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

    Brak komentarzy »
    Pan Wojciech Gut
    Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
     .
    Szanowny Panie Przewodniczący
     .
    Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ząbki (zwołanej w trybie zwyczajnym) punktu dotyczącego budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
     .
    Systematycznie wzrastający ruch pojazdów na terenie Ząbek, szczególnie na kierunkach tranzytowych powoduje, iż budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy a zwłaszcza jej odcinka od węzła Drewnica do węzła Zielonka/Ząbki staje się coraz pilniejszą potrzebą.
     .
    W mojej ocenie Rada Miasta Ząbki po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji w tej materii, powinna wystąpić do właściwych organów z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym przyśpieszenia prac związanych z budową tego odcinka drogi ekspresowej S-17.
     .
    z poważaniem
     .
    Robert Świątkiewicz
    Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
    Rady Miasta Ząbki
    wezel-zabki

     wniosek – budowa ul. Gdyńskiej (II etap)

     Brak komentarzy »
     Pan Robert Perkowski
     Burmistrz Miasta Ząbki
      .
     Szanowny Panie Burmistrzu
      .
     W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, II etapu ulicy Gdyńskiej.
      .
     Zgodnie z pierwotnym brzmieniem uchwalonego przez Radę Miasta Ząbki budżetu na 2015 r. ulica ta miała zostać wykonana już rok temu. Niestety z uwagi na brak dokumentacji projektowej droga ta nie doczekała się realizacji do dnia dzisiejszego.
      .
     Obecnie zniknęły wszelkiego rodzaju przeszkody formalne związane z własnością gruntu. Miasto Ząbki posiada również gotową dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę tej ulicy, stąd też w pełni uzasadnione jest wykonanie tej drogi w 2017 r.
      .
     z poważaniem
      .
     Robert Świątkiewicz
     radny Miasta Ząbki
      PW Gdyńska

      wniosek – naprawa ul. Słonecznej

      Brak komentarzy »
      Pan Robert Perkowski
      Burmistrz Miasta Ząbki
       .
      Szanowny Panie Burmistrzu
       .
      Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie w 2017 r. modernizacji ulicy Słonecznej, w standardzie zbliżonym do wykonanych w ubiegłych latach przez Miasto Ząbki remontów ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
       .
      Z uwagi na upływ czasu oraz wykonaną przebudowę ulicy Wyzwolenia, stan techniczny ulicy Słonecznej uległ w ostatnim czasie wyraźnemu pogorszeniu. W nawierzchni drogi znajdują się liczne ubytki i spękania zaś chodniki są już silnie zdegradowane.
       .
      Wnoszę o wykonanie w przyszłym roku w ramach środków na remonty dróg, nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz nowych chodników z kostki brukowej.
       .
      z poważaniem
       .
      Robert Świątkiewicz
      radny Miasta Ząbki

       wniosek – budowa ul. Reja

       Brak komentarzy »
       Pan Robert Perkowski
       Burmistrz Miasta Ząbki
        .
       Szanowny Panie Burmistrzu
        .
       W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, ulicy Reja.
        .
       W mojej ocenie ulica ta powinna zostać wykonana w tym samym standardzie, co wprowadzone do tegorocznego budżetu i aktualnie realizowane budowy ulic Zielona, Ceglana, Brukowa, Łagodna i Kamienna.
        .
       z poważaniem
        .
       Robert Świątkiewicz
       radny Miasta Ząbki
       Reja 2015.05.23

        interpelacja – skrzyżowanie Wyzwolenia / Langiewicza

        1 komentarz »
        Pan Robert Perkowski
        Burmistrz Miasta Ząbki
         .
        Szanowny Panie Burmistrzu
         .
        Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie analizy prawidłowości organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Langiewicza oraz wprowadzenie w wyniku przeprowadzenia tej analizy, uzupełnień w oznakowaniu poziomym i pionowym albo zmiany organizacji ruchu na tych ulicach.
         .
        Po wprowadzeniu kilka miesięcy temu nowej organizacji ruchu (skrzyżowanie dróg równorzędnych) systematycznie dochodzi w tym rejonie do kolizji drogowych z udziałem pojazdów. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce w dniu 20.10.2016 r.
         .
        z poważaniem
         .
        Robert Świątkiewicz
        radny Miasta Ząbki
        wyzwolenia-3-1024x576

         Odpowiedź UM – realizacja wybranych inwestycji

         Brak komentarzy »

         odpowiedz-um-wybrane-inwestycje-miejskie

          Odpowiedź UM – grunty pod program M+

          Brak komentarzy »

          odpowiedz-um-grunty-pod-m