Interpelacja – przystanek na ul. Klamrowej

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do: Biuro Rady – 31 sierpnia 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
W związku z prośbami mieszkańców Ząbek, zwracam się z wnioskiem o rozważanie celowości i zasadności uruchomienia przy ul. Klamrowej dodatkowego przystanku autobusowego dla linii Z-1 w wariancie przez ul. Skrajną.
Z przekazanych informacji wynika, iż spora liczba osób korzystających z tej ząbkowskiej linii, jest zainteresowanych utworzeniem dogodnego punktu przesiadkowego, w pobliżu pierwszego przystanku autobusowego linii ZTM 145 i 345 na ul. Łodygowej w Warszawie (róg Klamrowej).
.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
DSC04292

 

 

  Nowe rozkłady linii Ząbki-1 i Ząbki-2 od 1 września

  Brak komentarzy »

  Od 1 września wchodzą w życie nowe rozkłady ząbkowskich linii dowozowych Ząbki-1 i 2.
  Trasa linii „Ząbki-1” (wariant Piłsudskiego) zostanie zmodyfikowana w taki sposób aby łatwiej było dotrzeć z południa Ząbek do miejskiej pływalni. Autobus Ząbki-1 jadąc w kierunku centrum handlowego ulicą ks. Skorupki, nie skręci bezpośrednio w ul Orlą w stronę tunelu tylko pojedzie ulicami Langiewicza, Wyzwolenia i 3 Maja.
  Autobus na tej trasie zatrzyma się ponownie przed Miejskim Centrum Sportu czyli pływalnią i kręgielnią oraz będzie zatrzymywał się na dwóch nowych przystankach jednym zlokalizowany na ul. Langiewicza (między Lipową i ul. Wyzwolenia) i na ul. 3 Maja przy ul. Legionów na wysokości ośrodka zdrowia. Następnie autobus linii „Ząbki -1” Orlą, zawróci na rondzie przy pasażu i wjedzie do tunelu. Taka modyfikacja nie tylko ułatwi dotarcie do basenu osobom z południa Ząbek, ale również umożliwi obsłużenie komunikacyjnie tzw. rejon „za stadionem” który dotychczas był pozbawiony komunikacji miejskiej.
  W związku z licznymi wnioskami rodziców uczniów szkoły podstawowej nr 2 i mieszkańców rejonu ul. Batorego autobus linii „Ząbki-1” po zatrzymaniu się na przystanku Urząd Miasta 01 zawróci na rondzie na ul. Wojska Polskiego, zamiast ul. Leszyckiego pojedzie ul. Kolejową do ul. Batorego i będzie zatrzymywał się na przystanku PKP Ząbki 01 na ul. Batorego.
  Powyższe zmiany dotyczą również trasy linii Ząbki-1 dla dni świątecznych. Trasa w wariancie „Skrajnia” nie ulega zmianom.
  W związku z otwarciem skrzyżowania ul. Powstańców z drogą wojewódzką 631 linia „Ząbki-2” wraca na standardową trasę tj. Ponownie będą funkcjonować przystanki Powstańców Las 01 i 02 ora Maczka 01 i 02. W wakacje linię „Ząbki-2” obsługiwały tylko 3 autobusy od 1 września ponownie będą jeździć 4 w tym jeden o zwiększonej pojemności. W związku z trwającą inwestycją powiatu (remontem ul. Wojska Polskiego i kolejnym etapem – budową ronda przy ul. 11 Listopada) linia „Ząbki-2” do zakończenia tych prac będzie kursować objazdem ul. Leszyckiego i Batorego.
  W związku z uruchomieniem przez Zielonkę linii bezpłatnych, które również będą miały pętle pod centrum handlowym M1 i linie jadące do Zielonki będą obsługiwane podobnym taborem co linia „Ząbki-1”prosimy o zwracanie uwagi czy wsiadacie państwo do właściwego autobusu.

  Źródło:
  zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2249&menu_id=0

  DSC04294

   Pamiątka z odsłonięcia pomnika żołnierzy 80 pułku piechoty

   Brak komentarzy »

   pamiątka

    LX sesja Rady Miasta Ząbki

    Brak komentarzy »

    Na dzień 28 sierpnia 2014 roku zaplanowana została 60 już sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Sesja tradycyjnie odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został zaplanowany na godz. 15 00

    W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

    1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok;
    2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021;
    3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;
    4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola;
    5) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
    6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

    UM

     Odpowiedź UM na interpelację – dodatkowe oświetlenie w parku

     Brak komentarzy »

     odpowiedź na interpelację - dodatkowe oświetlenie w parku

      Interpelacja – dodatkowe oświetlenie alejki w parku miejskim

      Brak komentarzy »

      Ode mnie;  do: Biuro Rady; – 7 sierpnia 2014 r.

       

      Pan Robert Perkowski

      Burmistrz Miasta Ząbki

      Szanowny Panie Burmistrzu

      Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w tegorocznym budżecie Miasta Ząbki lub projekcie budżetu na 2015 r. wydatku inwestycyjnego w postaci dodatkowego oświetlenia alejki parkowej biegnącej wzdłuż jego północnej granicy, w pobliżu istniejących garaży.

      Po oddaniu do użytkowania tunelu drogowego oraz przeniesieniu przystanków komunikacji miejskiej z ul. Batorego na ul. Wojska Polskiego, część uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz osób dorosłych wykorzystuje przedmiotową alejkę jako najkrótsze połączenie szkoły i przystanku autobusowego. Niestety, ale w nocy alejka ta jest częściowo nieoświetlona co powoduje wśród pieszych duży dyskomfort i obawy co do swojego bezpieczeństwa.

      Z poważaniem

      Robert Świątkiewicz

      Radny Miasta Ząbki

      park1.1

       Niuanse prawa samorządowego – Rada Miasta może zmienić projekt uchwały budżetowej

       Brak komentarzy »

       Rada Miasta może podjąć uchwałę budżetową w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

       W rozpatrywanej sprawie pojawiło się pytanie, czy rada miasta była uprawniona do uchwalenia budżetu w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza.

       Rada zredukowała wysokość wydatków bieżących, między innymi obniżyła wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: ośrodka informacji turystycznej, straży miejskiej, szkół podstawowych, jednostek organizacyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

       RIO uznała, iż rada nie miała możliwości wnoszenia poprawek do projektu uchwały budżetowej. WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.

       Zdaniem sądu nie znajduje uzasadnienia założenie RIO o braku kompetencji rady między innymi w zakresie redukowania wysokości wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia. Jedynym wymogiem, którego organ stanowiący musi przestrzegać, jest zagwarantowanie środków na realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego.

       Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego, niestabilna sytuacja finansowa i płatnicza powodują bowiem konieczność aktualizowania danych przyjętych również i w zakresie wydatków bieżących w celu pełnej realizacji założonych zadań i przedsięwzięć jednostki samorządu terytorialnego. Zmniejszenie wysokości tych wydatków nie może jednak skutkować niemożliwością wypełniania przez jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań.

       Na podstawie: Wyrok WSA w Olsztynie z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 441/14, nieprawomocny
       Źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/rada-miasta-moze-zmienic-projekt-uchwaly-budzetowej

        Wniosek o wymianę znaku B-2

        Brak komentarzy »

        Do: Biura Rady – 2 sierpnia 2014 r.

        Pan Artur Murawski
        Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

        Szanowny Panie Burmistrzu

        Zwracam się z wnioskiem o wymianę znaku B-2 (zakaz wjazdu) znajdującego się na ulicy Rembertowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei. Z powodu wyblaknięcia, znak ten jest zupełnie nieczytelny.

        Z poważaniem

        Robert Świątkiewicz

        radny Miasta Ząbki

        Znak B-2

         Odpowiedź UM na interpelację – oznakowanie ronda im. Tulińskich

         Brak komentarzy »

         Odpowiedź na interpelację - oznakowanie ronda im. Tulińskich

          Koncepcja zagospodarowania centrum miasta – rejon ul. Piłsudskiego

          Komentarzy: 11 »

          Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Ząbki zadecydowała o przeznaczeniu kwoty 30 tysięcy złotych na wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum miasta w rejonie ulic Piłsudskiego i Targowej. Konkretnie mówiąc chodzi o teren zajmowany obecnie przez stare i zniszczone budynki komunalne oraz obszary bezpośrednio je otaczające.

          Przedmiotowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna będzie stanowić jedną z wytycznych dla urbanistów opracowujących dla większego obszaru centrum Ząbek, projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

          Według wstępnych założeń oba budynku komunalne zostaną wyburzone. Miejsce pierwszego budynku zajmie plac, na którym będą mogły odbywać się średniej wielkości miejskie imprezy plenerowe. W miejscu drugiego obiektu powstanie budynek wielokondygnacyjny w formie pierzei z usługami zlokalizowanymi w parterze. Koncepcja powinna objąć także tereny obecnej przychodni VITAL, sklepu PSS Społem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

          Piłsudskiego - fabryczniaki 2014-07-22