Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Projekt S17 (WOW) Drewnica – Ząbki

Brak komentarzy »

Rok czasu będzie miała firma Mosty Katowice na zaprojektowanie 3,6 km odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy. To odcinek drogi ekspresowej S17 łączący się z drogą ekspresowa S8, od węzła Drewnica do węzła Ząbki. Opracowana dokumentacja otworzy drogę do realizacji inwestycji w formule projektuj i buduj. Odcinek obwodnicy ma być gotowy w 2024 roku.

Podpisana została umowa na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na dr. S8 – do węzła Ząbki. Wykonawcą dokumentacji jest firma Mosty Katowice Sp. z o. o.. Wartość zadania wynosi ok. 2,4 mln zł. a czas realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do września 2019r. – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Opracowanie będzie dotyczyło 3,6 km odcinka obwodnicy w standardzie drogi ekspresowej na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na drodze ekspresowej S8 – do węzła Ząbki. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową S17. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Projektowany odcinek S17 ma mieć 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. W jego ciągu znajdą się dwa węzły drogowe: Drewnica, Ząbki.

Planowany harmonogram zakłada w IV kwartale przyszłego roku ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie ,,Projektuj i Buduj” i rok później podpisanie umowy. Po zakończeniu prac projektowych w 2022 r mogłaby ruszyć realizacja robót budowlanych. Z nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy skorzystamy najwcześniej w 2024 roku.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 583 mln zł.

Wschodnia Obwodnica Warszawy to kluczowy odcinek drogi ekspresowej S17 bo umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8-docelowo droga ekspresowa S8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa – Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska – w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

źródło:

https://conadrogach.pl/informacje/rok-na-dokumentacje-dla-s17-drewnica-zabki-pozniej-przetarg-na-projekt-i-budowe.html

  Podziękowania

  Brak komentarzy »

  Szanowni Państwo

   

  Serdecznie dziękuję Wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych i udzielili mi wielkiego kredytu zaufania na następną kadencję.

  Po raz trzeci będą miał ogromny zaszczyt reprezentować Państwa w Radzie Miasta Ząbki i pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności.

   

   https://www.facebook.com/RobertAdamSwiatkiewicz

   Brak komentarzy »

   https://www.facebook.com/RobertAdamSwiatkiewicz

    Zmieniamy Ząbki na lepsze ad. 2018

    Brak komentarzy »

    WIEDZA, PRACOWITOŚĆ, DOŚWIADCZENIE

    Robert Świątkiewicz. Lat 44. Radca prawny i legislator. Zawodowo zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Ząbki. Radny Miasta Ząbki od 2010 r.

    1. Oświata:

    W czasie kadencji burmistrza Roberta Perkowskiego wybudowano w naszym mieście nowoczesne Przedszkole Publiczne Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 3. Rozbudowano również pozostałe podstawówki. Dynamiczny rozwój demograficzny Ząbek powoduje jednak, iż w ciągu najbliższych lat konieczna będzie:

    • budowa Szkoły Podstawowej Nr 4 (dla 1000 uczniów) wraz z przedszkolem publicznym (dla 300 dzieci) przy ul. Dzikiej (koszt ok. 30 mln zł);
    • budowa Przedszkola Publicznego Nr 4 (dla 300 dzieci) przy ul. Wyzwolenia (koszt ok. 12 mln zł);
    • budowa żłobka miejskiego (koszt ok. 3 mln zł)

    Miasto Ząbki powinno również aktywnie działać na rzecz utworzenia przez Powiat Wołomiński szkoły średniej w Ząbkach. Szkoła średnia mogłaby powstać obok byłego gimnazjum przy ul. Batorego. Koszt budowy i utrzymania tej placówki powinien spoczywać na samorządzie powiatowym. Koszt budowy takiej placówki (dla 400 uczniów) ok. 15 mln zł.

    1. Ulice:

    W przedmiocie budowy ulic przez ostatnie kilkanaście lat zrobiono bardzo wiele. Tylko w centralnym rejonie miasta wybudowano ulice: Wyzwolenia, Dębową, Krótką, Klonową,  Gdyńską (I etap), Langiewicza, Lipową, Wiosenną, Targową, Zaciszną, Sosnową, Gajową oraz kilka bocznych ulic od Warszawskiej. Wyremontowano ul. 3-go Maja, Orlą, Poniatowskiego i Kołłątaja. Obecnie modernizowane są ul. Legionów i ul. Szkolna.

    Jednak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Na swoją kolej czekają:

    • Słoneczna,
    • Gdyńska (II etap),
    • Wrzosowa,
    • Okrężna,
    • Sikorskiego,
    • Harcerska,
    • Olszewskiego.

    Źródłem finansowania tych inwestycji drogowych będą nie tylko środki własne Miasta Ząbki ale również zapowiedziane przez Premiera Mateusza Morawieckiego fundusze z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Tylko w 2018 r. Miasto Ząbki pozyskało z tego źródła środki na przebudowę ul. Powstańców, Legionów. Fundusz pokrywa 50% kosztów budowy lub modernizacji.

    Miasto Ząbki powinno również aktywnie działać na rzecz wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wiaduktu nad ul. Żołnierską (DW 631 koszt ok. 35 mln zł) wyremontowania ul. Skorupki oraz wybudowania przez Miasto st. Warszawa wiaduktu „Łodygowa” na torami PKP (koszt pok. 25 mln zł), jak również Trasy Nowoziemowita, która umożliwiłaby uruchomienie Bus Rapid Transit (bus-pass) a w przyszłości linii tramwajowej. W pierwszej kolejności powinien powstać 600 metrowy odcinek łączący ul. Swojską w Warszawie z Ks. Zycha w Ząbkach.

     

    1. Parkingi i miejsca postojowe:

    Kierunki rozwoju w tej dziedzinie wytyczył już burmistrz Robert Perkowski. W najbliższych latach uruchomiony zostanie parking podziemny pod Pasażem Orla oraz wybudowany parking przy torach PKP (3-go Maja /Piłsudskiego).

    W odleglejszej przyszłości u zbiegu ulic Poniatowskiego / 3-go Maja / Orla powstanie kolejny parking podziemny „Centrum” na ponad 100 samochodów.

     

    1. Komunikacja miejska:

    Wzrastająca liczba ludności pociąga za sobą zwiększenie potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej. Stąd też w najbliższej kadencji powinna zostać zwiększona częstotliwość kursowania obecnych linii 145, 199 i 345, jak również uruchomione nowe połączenia komunikacji miejskiej dowożące mieszkańców do stacji PKP oraz bezpośrednio łączące Ząbki z Dworcem Wschodnim, Dworcem Wileńskim oraz II linia metra (stacja Trocka).

    1. Kultura:

    Pomimo bogatej i szerokiej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, potrzeby w tej dziedzinie są wciąż ogromnie. Stąd też coraz bardziej palącą potrzebą staje się budowa całkiem nowego centrum kulturalnego Ząbek. Teren u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja przeznaczony został na budowę dużej sali widowiskowej, pokoi prób, warsztatów i szkoleń, galerię sztuki oraz bibliotekę publiczną. Koszt tego obiektu to ok. 30 mln zł. Obiekt ten mógłby powstać dzięki finansowaniu z UE oraz środków rządowych na rozwój kultury i sztuki.

    1. Sport

    W poprzednich kadencjach przy każdej szkole wybudowano boiska ze sztucznej nawierzchni. Podobny obiekt wraz z kortami tenisowymi powstał na terenie MOSiR.

    W nadchodzących latach powinna zostać wybudowana hala sportowo-widowiskowa przy Miejskim Centrum Sportu oraz duże sale sportowe przy SP1, SP2 oraz obecnie projektowanej SP4.,

    1. Rekreacja

    Wciąż na realizację czeka idea Parku Leśnego u zbiegu ulic Sosnowej i Gajowej. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntu w tym miejscu mogłaby powstać strefa aktywnego wypoczynku z alejkami, placami zabaw, parkiem linowym a może nawet i tężniami.

    1. Obniżka cen za usługi komunalne

    Uruchomienie własnego ujęcia wody „Drewnica” przyczyniło się do obniżenia ceny dostarczanej mieszkańcom Ząbek wody. Dzięki tegorocznej rozbudowie tej stacji, ceny wody będą również sukcesywnie spadać. Jednakże rozwój demograficzny Ząbek powoduje, iż w najbliższej kadencji konieczne będzie wybudowanie ujęcia wody „Południe” przy ul. Powstańców, która nie tylko przyczyni się do kolejnych obniżek cen wody, lecz również zapewni ciągłość i niezawodność dostaw. Koszt budowy tej stacji to ok. 7 mln zł.

    Wprowadzany dla samorządów, rządowy program segregacji śmieci, powinien przyczynić się również do obniżenia cen wywozu odpadów stałych.

    Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe powinno również przeprowadzić proces modernizacji i hermetyzacji zlewni ścieków.

    1. Zieleń.

    W najbliższym czasie na kwotę ponad 5 mln zł realizowany będzie projekt rewitalizacji zieleni miejskiej. Tysiące nowych drzew i krzewów zostaną zasadzone na miejskich terenach zielonych. Zmodernizowany zostanie  w szczególności Park Miejski oraz pasy przydrożnej zieleni. Projekt ten powinien być kontynuowany w najbliższych latach.    

    1. Czystość

    W ubiegłych latach wiele przestrzeni miejskich zostało już urządzonych. Powstały nowe ulice i chodniki. Nadchodzi czas aby zadbać o większą estetykę naszego miasta. W przestrzeni publiczne powinna zagościć większa ilości koszy ulicznych. Z większą częstotliwością powinny być sprzątane ulice i chodniki. Na terenach Miasta Ząbki przy ul. Batorego albo Piłsudskiego, powinna powstać baza komunalna z prawdziwego zdarzenia, w której będzie można przechowywać materiały, narzędzia i sprzęt służący do oczyszczania miasta.

    materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

     

     

     

     

     Robert Świątkiewicz – galeria foto

     Brak komentarzy »

      Mapa inwestycji miejskich 2007-2018

      Brak komentarzy »

      Mapa inwestycji 2007-2018

       Kolejne miliony środków UE dla Ząbek 2018-2021

       Brak komentarzy »

       Nasze miasto od wielu lat umiejętnie korzysta z środków unijnych, to dzięki nim w Ząbkach wyremontowano albo wybudowano od nowa wiele kilometrów dróg, za te środki powstały również tunel pod torami PKP czy miejskie centrum sportu.

       Pod tym względem najbliższe lata zapowiadają się dla Ząbek równie interesująco. Oto szczegóły:

       l.p.

       Nazwa zadania

       Krótki opis

       Wartość zadania

       w PLN

       Wysokość dofinansowania UE

       Lata realizacji
       1 Budowa parkingów P&R Budowa naziemnego parkingu przy stacji kolejowej, adaptacja podziemnego garażu w pasażu Orla

       5.521.961,60 zł

       4.417.569,28 zł

       (80%)

       do 2019 r.

       2 Budowa ścieżek rowerowych (I) Sobieskiego, Park Miejski, Gajowa, Skrajna

       1.373.155,71 zł

       1.098.524,56 zł

       (80%)

       do 2019 r.

       3 Rozbudowa kanalizacji deszczowej Narutowicza, Zakopiańska, Wita Stwosza, Herberta, Różana, Słowackiego, Traugutta, Górnośląska, Gałczyńskiego, Krzywa, Szwoleżerów, Zycha, Bociania, Olszewskiego, Sokola, Zycha, Krasickiego, Andersena, Maczka, Podleśna, Złota, Kochanowskiego, Sikorskiego, Lotnicza, Szkolna, Kołłątaja, Piłsudskiego,

       43.035.329,63 zł

       36.580.030,18 zł

       (85%)

       do 2020 r.

       4 Rozwój i modernizacja zieleni miejskiej

        

       9,4 ha

       5.095.800,00 zł

       4.331.430,00 zł

       (85%)

       do 2020 r.

       5 Budowa ścieżek rowerowych (II) Nowoprojektowana, Herberta, Złota, Powstańców, Nowa, Piłsudskiego, Nowoziemowita, Zieleniecka, Gajowa

       7.955.784.95 zł

       6.364.627,96 zł

       (80%)

       do 2020 r.

       6 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e-usługi 1.897.064,00 zł

       1.517.651,20 zł

       (80%)

       do 2022 r.

        uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

        Brak komentarzy »

        Budownictwo mieszkaniowe jest zadaniem własnym gminy. Mieszkań brakuje, a samorządy nie mają pieniędzy na budowę lokali komunalnych. Z pomocą przychodzi rządowy program Mieszkanie Plus i formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Część projektów można rozpocząć jeszcze w tej kadencji.

        Projekt specustawy mieszkaniowej, który przyjął Stały Komitet Rady Ministrów, zakłada uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które będą prowadzone zgodnie z ustawowymi standardami, zróżnicowanymi w zależności od wielkości gminy.

        Ułatwienia mają służyć wszystkim inwestorom budowlanym, a wprowadzane ustawą standardy urbanistyczne będą weryfikowane na etapie uzyskiwania zgody oraz na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym zostanie skrócony do niezbędnego minimum – z 5 lat do roku.

        Na podstawie specustawy będzie można skorzystać z ułatwienia (przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę. W wyniku tych działań powinien powstać budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

        Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców na 3 grupy: dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000, od 30 000 do 100 000 i powyżej 100 000 mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin.

        Według mec. Rafała Cieślaka z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, rozwiązaniem problemu mieszkaniowego może być wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego zdaniem przedsięwzięcia takie mogą być realizowane w modelu tzw. opłaty za dostępność. Jak wyjaśnił, polega on na tym, że w ramach projektu PPP gmina udostępnia grunt pod budowę, a wybrany partner prywatny odpowiedzialny jest za przeprowadzenie robót budowlanych.

        Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest cyklicznie uiszczana opłata (np. przez 20-25 lat), za pomocą której spłacana jest inwestycja, koszty jej finansowania oraz wydatki na remonty i konserwacje budynków. W ten sposób utrzymany zostaje określony standard eksploatacyjny infrastruktury, a zapłata na rzecz partnera jest ściśle skorelowana z długoterminowym zapewnianiem tego standardu.

        Gmina nie zaciąga kredytu na budowę, a pierwsze płatności dla partnera prywatnego dokonywane są dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania. Czynsze od lokatorów pobierane są natomiast przez gminę, do której należy też bieżące zarządzanie nieruchomością.

        Jak podkreślił Rafał Cieślak, partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość dla samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie lokalnym. Dlatego z możliwości wykorzystania zalet PPP nie warto rezygnować nawet w ostatnich miesiącach urzędowania.

        W jego opinii mimo że do wyborów samorządowych pozostało nie więcej niż pół roku, istnieje szansa na podpisanie umowy o PPP, a przynajmniej wszczęcie procedury wyboru partnera prywatnego.

        – Samorządy powinny z tego korzystać, zwłaszcza, że na etapie wyboru partnera nie wymaga to zaangażowania żadnych środków finansowych – podkreślił.

        Procedura wyboru partnera oparta jest o przepisy Prawa zamówień publicznych. Do wyboru wykonawcy projektów inwestycji mieszkaniowych wykorzystuje się tryb dialogu konkurencyjnego, który umożliwia omówienie wszelkich zagadnień technicznych, prawnych i finansowych związanych z budową i eksploatacją lokali.

        Według eksperta z jednej strony jest to wielka zaleta PPP, z drugiej jednak – negocjacyjny tryb wyłaniania wykonawcy skutkuje nieco dłuższym niż tradycyjny harmonogramem realizacji zamówienia. – W praktyce postępowań PPP średni czas na przejście tej procedury wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy – dodał.

        Jednak w przypadku mniejszych przedsięwzięć oraz takich, dla których podmiot publiczny ma już gotową dokumentację projektową, procedury trwają znacznie krócej. – Umowy o PPP są też w coraz większym stopniu standaryzowane, co pozwala zaoszczędzić czas na żmudne negocjacje ich postanowień – podkreślił.

        Według danych Eurostatu w Polsce na osobę przypada powierzchnia mieszkalna 1,1 pokoi, podczas gdy w Unii Europejskiej wartość ta wynosi 1,7.

        Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych.

        Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji.

        www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wojt-zdazy-z-mieszkaniem-jeszcze-w-tej-kadencji

         Stabilna sytuacja finansowa Miasta Ząbki

         Brak komentarzy »

         Pomimo, iż niezwykle dynamiczny rozwój naszego miasta oraz lawinowy wzrost mieszkańców stawia przez władzami naszego miasta szereg wyzwań natury organizacyjnej i inwestycyjnej, finanse publiczne Miasta Ząbki cały czas są trzymane w ryzach.

         W ciągu ostatnich czterech lat dochody naszego miasta systematycznie rosły, zaś zadłużenie malało.

         W 2014 r. dochody Ząbek przekroczyły 112,7 mln zł, przy zadłużeniu sięgającym 31,6 mln zł (28%).

         W 2015 r. dochody Ząbek wyniosły 120,5 mln zł, zaś zadłużenie 29,1 mln zł (24,1%).

         W 2016 r. dochody ostatecznie zamknęły się kwotą 136,1 mln zł, zaś zadłużenie 23,8 mln zł (17,5%).

         2017 r. był rekordowy w tym zakresie. Przy dochodach na poziomie 159,0 mln zł, dług wyniósł zaledwie 19,1 mln zł (12%).

          wyprawka 300+

          Brak komentarzy »

          Symbolicznie dnia 1 czerwca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zwanego potocznie „wyprawką 300+”. Jest to kolejny ukłon polskiego Rządu w stronę rodzin z dziećmi. W Ząbkach realizatorem nowego programu według założeń rozporządzenia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak również w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie papierowej. Wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada danego roku. Proces rozpatrywania wniosków został maksymalnie uproszczony. Świadczenie będzie przysługiwało automatycznie po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu, bez konieczności wydawania decyzji.

          W tym roku po raz pierwszy wnioski na pozostałe świadczenia tj: świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, można będzie składać już od 1 lipca drogą elektroniczną. Jeśli natomiast wnioskodawca wybierze formę papierową wniosek będzie mógł złożyć od 1 sierpnia.

          Ponadto w trosce o komfort mieszkańców Ząbek wnioski na wymienione świadczenia będzie można złożyć w jednym punkcie, w budynku, gdzie do tej pory realizowany był program „rodzina 500+”, adres ul. Wojska Polskiego 1. Wszelkich niezbędnych informacji jak uzyskać poszczególne świadczenia i zasiłki i jakie ewentualnie dokumenty należy dołączyć do wniosku można uzyskać w punkcie przyjęć wniosków lub na nowo utworzonej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach www.opszabki.pl, można również skorzystać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

          Zachęcamy naszych świadczeniobiorców do zapoznania się z tymi stronami. Wszystkich Państwa, którzy wybiorą formę papierową składania wniosków, miło nam będzie gościć w sierpniu.

          źródło: www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-06/co-nowego-w-swiadczeniach-dla-rodzin-z-dziecmi