wyprawka 300+

Brak komentarzy »

Symbolicznie dnia 1 czerwca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zwanego potocznie „wyprawką 300+”. Jest to kolejny ukłon polskiego Rządu w stronę rodzin z dziećmi. W Ząbkach realizatorem nowego programu według założeń rozporządzenia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak również w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie papierowej. Wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada danego roku. Proces rozpatrywania wniosków został maksymalnie uproszczony. Świadczenie będzie przysługiwało automatycznie po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu, bez konieczności wydawania decyzji.

W tym roku po raz pierwszy wnioski na pozostałe świadczenia tj: świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, można będzie składać już od 1 lipca drogą elektroniczną. Jeśli natomiast wnioskodawca wybierze formę papierową wniosek będzie mógł złożyć od 1 sierpnia.

Ponadto w trosce o komfort mieszkańców Ząbek wnioski na wymienione świadczenia będzie można złożyć w jednym punkcie, w budynku, gdzie do tej pory realizowany był program „rodzina 500+”, adres ul. Wojska Polskiego 1. Wszelkich niezbędnych informacji jak uzyskać poszczególne świadczenia i zasiłki i jakie ewentualnie dokumenty należy dołączyć do wniosku można uzyskać w punkcie przyjęć wniosków lub na nowo utworzonej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach www.opszabki.pl, można również skorzystać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy naszych świadczeniobiorców do zapoznania się z tymi stronami. Wszystkich Państwa, którzy wybiorą formę papierową składania wniosków, miło nam będzie gościć w sierpniu.

źródło: www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-06/co-nowego-w-swiadczeniach-dla-rodzin-z-dziecmi

  LVIII sesja Rady Miasta

  Brak komentarzy »
  Na dzień 21 czerwca 2018 r. zwołana została LVIII Sesja Rady Miasta Ząbki. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 8 00 . Posiedzenie Rady odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.
  Porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Przyjęcie porządku sesji.

  3.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.

  4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

  5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

  6.Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

  7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

  8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

  9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

  10.Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

  11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

  12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

  13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

  14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

  15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

  16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

  17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

  18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

  19.Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.

  20.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  21.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  22.Zamknięcie sesji.

   Wykonanie budżetu Miasta Ząbki za 2017 r.

   Brak komentarzy »

   Sprawdź skąd pochodzą i na co zostały wydane Twoje pieniądze.

   wykonanie budżetu za 2017r.

    IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina

    Brak komentarzy »

    W dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 20:00 w Parku Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę „Funny Face”.

    Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.

    Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

    Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy polskich i światowych scen musicalowych Marek Torzewski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie.

     Przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego

     Brak komentarzy »

     W dniu 28 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego w Ząbkach przy ul. Tęczowej i ul. Jesiennej.

     Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie miasteczka ruchu drogowego.

     2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

     a) dokumentacji hydrogeologicznej (należy przyjąć min. 4 odwierty),

     b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego opinii, uzgodnień i pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

     c) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia placu, budowy miasteczka ruchu drogowego i placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia obiektu, monitoringu całodobowego,

     d) budowę budynku kontenerowego z pełnym węzłem sanitarnym wraz z przyłączami wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz elektrycznym z przeznaczeniem na garaż,

     e) dostarczenie znaków drogowych, ogrodzenia zewnętrznego z elementów metalowo – betonowych, dwóch bram o szerokości wjazdu 6 mb i furtki,

     f) dostarczenie i montaż ławek i koszy,

     g) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu.

     Termin składania ofert został wyznaczony na 13 czerwca 2018 r.

     Urząd Miasta oczekuje, iż całość prac budowlanych zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2018 r.

     bip.zabki.pl/zpu-271-09-2018

      Przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach

      Brak komentarzy »

      W dniu 21 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach.

      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyposażeniu w urządzenia Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy ul. Powstańców dz. nr ew. 29/5 i 29/6 obręb 0059 (03-35) w Ząbkach.

      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

      a) utwardzonego placu relaksu o powierzchni 121,77 m2 kostką betonową wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

      b) placu zabaw z nawierzchnią piaskową o powierzchni 250,85 m2 wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

      c) siłowni plenerowej i strefy street workout wraz z posadowieniem i montażem urządzeń.

      Miasto Ząbki oczekuje, iż całość prac zostanie zrealizowana do dnia 28 września 2018 r.

      Potencjalni wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zlecenia mogą składać oferty do dnia 7 czerwca 2018 r.

      bip.zabki.pl/zpu-271-08-2018

       Ząbki pozyskały kolejne miliony na budowę ulic.

       Brak komentarzy »

       W dalszym ciągu trwa dobra passa Miasta Ząbki w pozyskiwaniu zewnętrznych środków. Oczywiście nie jest to żadne zrządzenie losu, ale wynik ciężkiej pracy Burmistrza Roberta Perkowskiego i jego zastępcy Artura Murawskiego. Po uzyskaniu dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej oraz 3 mln zł na modernizację ulicy Powstańców, naszemu miasta udało się pozyskać kolejne 4 mln zł rządowej dotacji.

       Środki te zostaną przeznaczone na budowę ul. Krasickiego, Mokrej, Legionów, Zakopiańskiej – II etap, Piaskowej, Szczęśliwej i Szkolnej. Prace związane z przebudową tych ulic powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku.

        Szansa na nowy plac zabaw dla dzieci

        Brak komentarzy »

        Kilka tygodni temu Miasto Ząbki pozyskało ponad 2 hektarową nieruchomość w południowej części miasta. Działki zlokalizowane są przy ul. Powstańców w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 (ul. Żołnierska).

        Działka nr ewid. 29/5 zostanie wykorzystana na modernizację ulicy Powstańców. Zgodnie z opracowaną dokumentacją na tym obszarze zostanie wybudowana nowa jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe.

        Działka nr ewid. 29/6 zostanie częściowo wykorzystana na budowę Stacji Uzdatniania Wody „Południe”, która będzie zaopatrywana w wodę pitną osiedla zlokalizowane w południowej części miasta, zaś częściowo na budowę parku aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z placem zabaw. Aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące docelowego zagospodarowania tego obszaru. Szczegóły poznamy jeszcze przed wakacjami.

         

         Umowa na przebudowę ul. Powstańców podpisana

         Brak komentarzy »

         W dniu 23 kwietnia Miasto Ząbki podpisało umowę na długo oczekiwaną kontynuację przebudowy ul. Powstańców.

         Zamówienie zobowiązała się wykonać za kwotę 11.943.788,19 zł brutto firma WOD-KAN Bruk sp. z o.o.

         Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi w ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od ul. Dzikiej do drogi wojewódzkiej nr 631, o nawierzchni z masy asfaltowej długości ok. 1090 m, chodnikami dwustronnymi, zjazdami, miejscami postojowymi i ścieżką rowerową oraz budowę zbiornika na wody opadowe i roztopowe.

         Roboty budowlane mają potrwać do końca listopada 2018 r.

          Gmina, nie wojewoda zdecyduje o lokalizacji budynku

          Brak komentarzy »

          Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. A na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne – zapowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informując o niektórych efektach konsultacji publicznych projektu specustawy mieszkaniowej.

          Kompletny projekt specustawy mieszkaniowej wraz ze zmianami zaproponowanymi podczas konsultacji publicznych zostanie przedstawiony po weekendzie majowym – powiedział w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

          Jak podkreśla resort, specustawa mieszkaniowa umożliwi gminie zastosowanie ułatwień tylko pod rygorystycznie stosowanymi warunkami ustawowymi, które gmina będzie mogła dodatkowo zwiększyć. – Realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – dokumencie, który ma prawie każda gmina w Polsce – czytamy w komunikacie ogłoszonym po zakonczeniu konsultacji.

          – Całość procesu decyzyjnego dot. inwestycji budowanych w oparciu o przepisy specustawy mieszkaniowej będzie w rękach samorządu, a nie – jak planowaliśmy wcześniej – w gestii samorządu oraz wojewody – powiedział w piątek wiceszef MIiR Artur Soboń.

          Więcej gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

          Według autorów projektu, specustawa rozwiąże problem niedostatecznej podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Aktualnie z ogólnej planów miejscowych (pokrywają 31,6 proc. powierzchni kraju) połowa, to plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 roku, druga połowa to plany uchwalone między 1995 a 2003. Oznacza to, że w ciągu 15 lat na podstawie obowiązujących przepisów ustawy uchwalono jedynie dla ok. 16 proc. powierzchni kraju. Co daje średnio przyrost 1 proc. pokrycia kraju rocznie – w uproszczeniu pokazuje to tempo przyjmowania prawa miejscowego. Aż 1/3 planów procedowana jest ponad 3 lata. Jednocześnie gminy co roku wydają setki tysięcy decyzji o warunkach zabudowy. W latach 2012-2016 było to średnio ponad 133 tys. decyzji w tym ponad 82 tys. dla zabudowy mieszkaniowej (79 tys. dla zabudowy jednorodzinnej i ponad 3 tys. dla zabudowy wielorodzinnej). Inwestorzy dziś nie korzystają wyłącznie z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w planach co powoduje problemy z dostępnością infrastruktury i rozlewanie się miast.

          źródło: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-nie-wojewoda-zdecyduje-o-lokalizacji-budynku