Budimpol rozbuduje Szkołę Podstawową Nr 3

Brak komentarzy »

W dniu 12 grudnia 2014 r. Rada Miasta Ząbki dokonała zmiany w budżecie miasta zwiększającej wydatki związany z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3. Dzięki tej zmianie, jeszcze w tym samym dniu Urząd Miasta dokonał rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę tej placówki oświatowej.

W przetargu nieograniczonym uczestniczyło siedmiu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła znana już z budowy Przedszkola Publicznego Nr 3 oraz trybuny sportowej firma Budimpol, która za wykonanie prac zaoferowała kwotę prawie 10,5 mln zł.

Rozbudowany budynek będzie posiadał 3 kondygnacje nadziemne,  długość – 45,95 m, szerokość – 56,66 m, wysokość – 15,28 m – powierzchnia zabudowy – 1.444,86 m2, powierzchnia użytkowa – 3 432,19 m2. Prace budowlane powinny zakończyć się 30.10.2016 r., co powinno umożliwić oddanie do użytkowania rozbudowanej części szkoły po feriach zimowych 2017 r.

Równolegle z budową nastąpi dostawa i montaż kontenerów modułowych wraz z podstawowym wyposażeniem, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 35.

bip.zabki.pl/zp-271-30-2014

 SP 3 rozbudowa.

  Strategia rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023

  Brak komentarzy »
  Załącznik do uchwały Nr LXIII / 592 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023”.
  Tunel 2014-06-24

   Robert Świątkiewicz – program wyborczy 2014

   Brak komentarzy »

   http://robertswiatkiewicz.mdgdata.pl/

   Świątkiewicz Perkowski

    Wkrótce wybory samorządowe – czas podsumowań kadencji 2010-2014 – cz. II

    1 komentarz »

    Jednym z podstawowych uprawnień radnego jest składanie do Burmistrza Miasta jako organu wykonawczego gminy wniosków, zapytań i interpelacji – właściwie w każdej sprawie dotyczącej wykonywania przez samorząd zadań własnych lub zleconych. W tym artykule zamieściłem informacje o wykonywaniu przez radnych tego uprawnienia w kadencji 2010-2014.

    Należy jednak zaznaczyć, iż radni mogą również zgłaszać swoje uwagi ustnie na sesji Rady Miasta lub bezpośrednio podczas rozmowy z Burmistrzem. W tym ostatnim przypadku nie zostaje jednak po tym żaden namacalny ślad.

    W moim zestawieniu pominięte zostały zatem zapytania składane przez radnych bezpośrednio na sesji oraz wnioski składane przez stałe lub doraźne komisje Rady Miasta oraz kluby lub grupy radnych. Innymi słowy zestawienie dotyczy indywidualnej pracy radnego wykonywanej w formie wniosków, zapytań i interpelacji przesyłanych w formie pisemnej lub elektronicznej.

    Zestawienie powstało na podstawie danych opublikowanych w BIP UM Ząbki na dzień 16 października 2014 r. i obejmuje indywidualne wnioski, zapytania i interpelacje radnych za okres od zaprzysiężenia w dniu 2 grudnia 2010 r. do dnia 21 maja 2014 r.

    źródło: bip.zabki.pl/lista/wnioski-opinie-interpelacje-radnych

    l.p. Imię i Nazwisko – ilość interpelacji, wniosków zapytań

    .

    1. Robert Świątkiewicz - 101  robertswiatkiewicz.pl/dzialania-radnego/, www.swiatkiewicz.blog.onet.pl

    2. Grzegorz Siwek – 35   www.grzegorzsiwek.pl

    3. Tomasz Kalata – 18   www.tomaszkalata.blog.onet.pl

    4. Marcin Kubicki – 12
    5. Paweł Uściński – 7
    6. Paweł Poboży – 7
    7. Andrzej Chibowski – 3
    8. Wojciech Gut – 1
    9. Waldemar Stachera – 1
    10. Agnieszka Gmitrzuk – 1

    - pozostali radni0

    UM miasto3.11

     

     Wniosek – urządzenie zieleni Wiosenna/Targowa

     Brak komentarzy »
     Ode mnie, do: Biuro Rady – 16 października 2014 r.
      .
     Pan Robert Perkowski
     Burmistrz Miasta Ząbki
      .
     Szanowny Panie Burmistrzu
      .
     Zwracam się z wnioskiem o posianie trawy oraz nasadzenie krzewów w okolicy skrzyżowania ul. Wiosennej z ul. Targową. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową ulicy Wiosennej teren ten nie został urządzony.
      .
     z poważaniem
      .
     Robert Świątkiewicz
     radny Miasta Ząbki
     Wniosek - zieleń ul. Wiosenna 2014-10-16

      Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki

      Brak komentarzy »

      Szanowni Państwo,

      Burmistrz Ząbek Robert Perkowski zaprasza na konsultacje w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023″. Uprzejmie informujemy, że w trakcie spotkania nastąpi — przedstawienie kierunków rozwoju gminy w świetle dotychczasowych wyników badań i zgłaszanych dotychczas propozycji do strategii, dyskusja na temat planowanych działań w gminie oraz przyszłych możliwości rozwoju. Uczestnicy spotkań będą mogli również złożyć swoje propozycje.
      Spotkanie odbędzie się 20 października 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkach.
      Strategia Rozwoju Miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
      Mając na względzie powyższe ważne jest aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy gminy, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności.

      zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2321&menu_id=0

      UM miasto3.11

       Odpowiedź na interpelację – czyszczenie kloszy

       Brak komentarzy »

       Odpowiedź na interpelację - czyszczenie kloszy

        Strony internetowe kandydatów do Rady Powiatu Wołomińskiego

        Brak komentarzy »

        anna-osiak.pl/
        ewaborkowska.pl/

        www.facebook.com/millertomek

        herb_powiatu_wolominskiego

         Odpowiedź na interpelację – hałas na Orlej

         Brak komentarzy »

         Odpowiedź na interpelację - hałas na Orlej

          Odpowiedź na interpelację – chodnik na Okrzei

          Brak komentarzy »

          Odpowiedź na interpelację - chodnik przy Okrzei