Interpelacja – pierwszeństwo na ul. Targowej

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady -18 września 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z zapytaniem mieszkańca naszego miasta, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie pierwszeństwa ruchu na ulicy Targowej w miejscu wyjazdu z prostopadłej uliczki asfaltowej pomiędzy sklepem Biedronka a Targowiskiem Miejskim.

Zarówno na ulicy Targowej, jak i na tej uliczce z miejscami parkingowymi, nie ma znaków, które regulowałyby pierwszeństwo ruchu. Wspomniana uliczka nie posiada miana „drogi wewnętrznej”, czy też „strefy zamieszkania”. Istnieje niebezpieczeństwo, iż część kierowców będzie traktowała to miejsce jako skrzyżowanie dróg równorzędnych, zaś inna część będzie uważała, iż ulica Targowa posiada pierwszeństwo na całej długości.

Będę zobowiązany za udzielenie w tej materii stosownych wyjaśnień, zaś w przypadku istnienia potrzeby uregulowania zasad ruchu w tym miejscu, prosiłbym o odpowiednie oznakowanie tego miejsca.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

ul. Targowa bazar miejski 2014-09-18

  Odpowiedź UM na interpelację w sprawie wyjazdu z ul.Flisowskiej

  Brak komentarzy »

  Odpowiedź na interpelację - skrzyżowanie Flisowskiej z Orlą

   Interpelacja – przystanek na ul. Klamrowej

   Brak komentarzy »

   Ode mnie;  do: Biuro Rady – 31 sierpnia 2014 r.

    

   Pan Robert Perkowski
   Burmistrz Miasta Ząbki
   .
   Szanowny Panie Burmistrzu
   W związku z prośbami mieszkańców Ząbek, zwracam się z wnioskiem o rozważanie celowości i zasadności uruchomienia przy ul. Klamrowej dodatkowego przystanku autobusowego dla linii Z-1 w wariancie przez ul. Skrajną.
   Z przekazanych informacji wynika, iż spora liczba osób korzystających z tej ząbkowskiej linii, jest zainteresowanych utworzeniem dogodnego punktu przesiadkowego, w pobliżu pierwszego przystanku autobusowego linii ZTM 145 i 345 na ul. Łodygowej w Warszawie (róg Klamrowej).
   .
   z poważaniem
   Robert Świątkiewicz
   radny Miasta Ząbki
   DSC04292

    

    

    Nowe rozkłady linii Ząbki-1 i Ząbki-2 od 1 września

    Brak komentarzy »

    Od 1 września wchodzą w życie nowe rozkłady ząbkowskich linii dowozowych Ząbki-1 i 2.
    Trasa linii „Ząbki-1” (wariant Piłsudskiego) zostanie zmodyfikowana w taki sposób aby łatwiej było dotrzeć z południa Ząbek do miejskiej pływalni. Autobus Ząbki-1 jadąc w kierunku centrum handlowego ulicą ks. Skorupki, nie skręci bezpośrednio w ul Orlą w stronę tunelu tylko pojedzie ulicami Langiewicza, Wyzwolenia i 3 Maja.
    Autobus na tej trasie zatrzyma się ponownie przed Miejskim Centrum Sportu czyli pływalnią i kręgielnią oraz będzie zatrzymywał się na dwóch nowych przystankach jednym zlokalizowany na ul. Langiewicza (między Lipową i ul. Wyzwolenia) i na ul. 3 Maja przy ul. Legionów na wysokości ośrodka zdrowia. Następnie autobus linii „Ząbki -1” Orlą, zawróci na rondzie przy pasażu i wjedzie do tunelu. Taka modyfikacja nie tylko ułatwi dotarcie do basenu osobom z południa Ząbek, ale również umożliwi obsłużenie komunikacyjnie tzw. rejon „za stadionem” który dotychczas był pozbawiony komunikacji miejskiej.
    W związku z licznymi wnioskami rodziców uczniów szkoły podstawowej nr 2 i mieszkańców rejonu ul. Batorego autobus linii „Ząbki-1” po zatrzymaniu się na przystanku Urząd Miasta 01 zawróci na rondzie na ul. Wojska Polskiego, zamiast ul. Leszyckiego pojedzie ul. Kolejową do ul. Batorego i będzie zatrzymywał się na przystanku PKP Ząbki 01 na ul. Batorego.
    Powyższe zmiany dotyczą również trasy linii Ząbki-1 dla dni świątecznych. Trasa w wariancie „Skrajnia” nie ulega zmianom.
    W związku z otwarciem skrzyżowania ul. Powstańców z drogą wojewódzką 631 linia „Ząbki-2” wraca na standardową trasę tj. Ponownie będą funkcjonować przystanki Powstańców Las 01 i 02 ora Maczka 01 i 02. W wakacje linię „Ząbki-2” obsługiwały tylko 3 autobusy od 1 września ponownie będą jeździć 4 w tym jeden o zwiększonej pojemności. W związku z trwającą inwestycją powiatu (remontem ul. Wojska Polskiego i kolejnym etapem – budową ronda przy ul. 11 Listopada) linia „Ząbki-2” do zakończenia tych prac będzie kursować objazdem ul. Leszyckiego i Batorego.
    W związku z uruchomieniem przez Zielonkę linii bezpłatnych, które również będą miały pętle pod centrum handlowym M1 i linie jadące do Zielonki będą obsługiwane podobnym taborem co linia „Ząbki-1”prosimy o zwracanie uwagi czy wsiadacie państwo do właściwego autobusu.

    Źródło:
    zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2249&menu_id=0

    DSC04294

     Pamiątka z odsłonięcia pomnika żołnierzy 80 pułku piechoty

     Brak komentarzy »

     pamiątka

      LX sesja Rady Miasta Ząbki

      Brak komentarzy »

      Na dzień 28 sierpnia 2014 roku zaplanowana została 60 już sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Sesja tradycyjnie odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został zaplanowany na godz. 15 00

      W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

      1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok;
      2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021;
      3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;
      4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola;
      5) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
      6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

      UM

       Odpowiedź UM na interpelację – dodatkowe oświetlenie w parku

       Brak komentarzy »

       odpowiedź na interpelację - dodatkowe oświetlenie w parku

        Interpelacja – dodatkowe oświetlenie alejki w parku miejskim

        Brak komentarzy »

        Ode mnie;  do: Biuro Rady; – 7 sierpnia 2014 r.

         

        Pan Robert Perkowski

        Burmistrz Miasta Ząbki

        Szanowny Panie Burmistrzu

        Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w tegorocznym budżecie Miasta Ząbki lub projekcie budżetu na 2015 r. wydatku inwestycyjnego w postaci dodatkowego oświetlenia alejki parkowej biegnącej wzdłuż jego północnej granicy, w pobliżu istniejących garaży.

        Po oddaniu do użytkowania tunelu drogowego oraz przeniesieniu przystanków komunikacji miejskiej z ul. Batorego na ul. Wojska Polskiego, część uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz osób dorosłych wykorzystuje przedmiotową alejkę jako najkrótsze połączenie szkoły i przystanku autobusowego. Niestety, ale w nocy alejka ta jest częściowo nieoświetlona co powoduje wśród pieszych duży dyskomfort i obawy co do swojego bezpieczeństwa.

        Z poważaniem

        Robert Świątkiewicz

        Radny Miasta Ząbki

        park1.1

         Niuanse prawa samorządowego – Rada Miasta może zmienić projekt uchwały budżetowej

         Brak komentarzy »

         Rada Miasta może podjąć uchwałę budżetową w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

         W rozpatrywanej sprawie pojawiło się pytanie, czy rada miasta była uprawniona do uchwalenia budżetu w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza.

         Rada zredukowała wysokość wydatków bieżących, między innymi obniżyła wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: ośrodka informacji turystycznej, straży miejskiej, szkół podstawowych, jednostek organizacyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

         RIO uznała, iż rada nie miała możliwości wnoszenia poprawek do projektu uchwały budżetowej. WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.

         Zdaniem sądu nie znajduje uzasadnienia założenie RIO o braku kompetencji rady między innymi w zakresie redukowania wysokości wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia. Jedynym wymogiem, którego organ stanowiący musi przestrzegać, jest zagwarantowanie środków na realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego.

         Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego, niestabilna sytuacja finansowa i płatnicza powodują bowiem konieczność aktualizowania danych przyjętych również i w zakresie wydatków bieżących w celu pełnej realizacji założonych zadań i przedsięwzięć jednostki samorządu terytorialnego. Zmniejszenie wysokości tych wydatków nie może jednak skutkować niemożliwością wypełniania przez jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań.

         Na podstawie: Wyrok WSA w Olsztynie z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 441/14, nieprawomocny
         Źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/rada-miasta-moze-zmienic-projekt-uchwaly-budzetowej

          Wniosek o wymianę znaku B-2

          Brak komentarzy »

          Do: Biura Rady – 2 sierpnia 2014 r.

          Pan Artur Murawski
          Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

          Szanowny Panie Burmistrzu

          Zwracam się z wnioskiem o wymianę znaku B-2 (zakaz wjazdu) znajdującego się na ulicy Rembertowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei. Z powodu wyblaknięcia, znak ten jest zupełnie nieczytelny.

          Z poważaniem

          Robert Świątkiewicz

          radny Miasta Ząbki

          Znak B-2